Písek - panoramatická senzitivní mapa

Písek - panoramatická senzitivní mapa

www.visitpisek.czzavřít okno

1. Radnice

1. Radnice, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Pozdně barokní radnice z let 1740–65 vévodí současnému hlavnímu náměstí. Dříve na tomto místě býval hradní příkop, přes který se přecházelo k hradu (ten naleznete v nádvoří za budovou radnice, v sousedním nádvoří pak Sladovnu). Budova je dekorována znakem města, ozdobnými vázami a sochami Síly, Trpělivosti a Spravedlnosti a balkonem, z něhož byla již 14. října 1918 vyhlášena nezávislá Československá republika.
www.mesto-pisek.cz

2. Královský hrad / Prácheňské muzeum

2. Královský hrad / Prácheňské muzeum, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Nejlépe dochovaný městský hrad v Čechách byl zbudován ve 2. polovině 13. století pro českého krále Přemysla Otakara II. Původně měl čtvercový půdorys a tři obranné věže. Dnes je zachované pouze západní křídlo nad řekou včetně velkého gotického sálu, tzv. Rytířského. V těchto a přilehlých prostorách sídlí Prácheňské muzeum dokumentující historii, kulturu, tradice a přírodu regionu. Seznámit se mj. můžete s místní těžbou zlata, nerostem písekitem, živými obyvateli jihočeských vod, originály soch z Kamenného mostu a mnohými dalšími zajímavými exponáty.
www.prachenskemuzeum.cz

3. Sladovna

3. Sladovna, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. V současné městské galerii se vyráběl v letech 1864–1973 slad pro pivovary v Písku a Protivíně. Poté budova sloužila jako skladiště, chátrala a konečně v letech 2005–07 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní slouží jako kulturní objekt s 1700 m2 výstavních ploch a šesti překrásnými galeriemi včetně stálých expozic české ilustrace pro děti a tvorby píseckého rodáka Radka Pilaře, otce Rumcajse. V recepci budovy naleznete od r. 2011 také turistické informační centrum.
www.sladovna.cz

4. Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže

4. Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Kostel, jehož průčelí je vyzdobeno renesančními sgrafity, upomíná na dominikánský klášter z doby založení města, který zde s přestávkou v období husitských bouří stál do doby Josefa II. Po zrušení kláštera byla změněna orientace kostela tak, aby mohl být přístupný z Velkého náměstí.

5. Putimská brána a gotický příkop

5. Putimská brána a gotický příkop, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Okolí bývalé Putimské brány, proslavené znárodnělou studentskou písní, nabízí kulisy středověkého opevnění Písku. Brána, zbořená r. 1836, stála mezi dnešními domy „U Zlaté koule“ a „U Koulí“, jejichž fasády byly vyzdobeny dělostřeleckými koulemi nalezenými právě při bourání stavby. V roce 2006 zde byl obnoven gotický hradební příkop, jehož parková úprava se stala oblíbeným místem relaxace. Hradební baštu na tomto místě zdobí písecký prapor v barvách modré a žluté.

6. Městská elektrárna

6. Městská elektrárn, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Písečtí využili starý mlýn u řeky Otavy jako vodní elektrárnu, když sem bylo r. 1888 instalováno zařízení elektrotechnika Františka Křižíka sloužící k osvětlení města. Vodní kolo k pohánění dynama na začátku 20. století nahradily dvě Francisovy turbíny. Původní technické zařízení bylo po rekonstrukci r. 1994 opět uvedeno do provozu. R. 1997 zde bylo také zřízeno muzeum osvětlení města.
www.elektrarna.info

7. Kamenný most

7. Kamenný most, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Sedm žulových oblouků 111 m dlouhé stavby se klene nad hladinou řeky Otavy od pozdního 13. století a je tak nejstarší dochovanou stavbou svého druhu v zemi. Původně byl most na obou březích chráněn věžemi. Vyzdoben je křížem a barokními sochami z 18. století, které jsou nyní nahrazeny novodobými kopiemi. Tato významná národní kulturní památka přestála i povodeň r. 2002.

8. Domovní znamení

8. Domovní znamení, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Do r. 1770, kdy byla v Písku zavedena čísla popisná, se domy označovaly často domovními znameními připomínajícími jméno vlastníka, jeho práci, nějakou událost či sloužící jen jako dekorace. V Písku tak naleznete domy „U Slona“, „U Zlaté lodi“, „U Bílého beránka“, „U Sv. Anny“ a další. Za zvláštní zmínku stojí dům „U Stříbrných denárů“ na Drlíčově s fasádou vyzdobenou r. 1940 historickými náměty.

9. Obydlí básníka Adolfa Heyduka

9. Obydlí básníka Adolfa Heyduka, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Památník Adolfa Heyduka se nachází v domě v Tyršově ulici vystavěném pro slavného básníka r. 1900 v novorenesančním slohu. Návštěvníci mohou shlédnout původní vybavení bytu – pracovnu, jídelnu a společenský pokoj.
www.prachenskemuzeum.cz

10. Palackého sady

10. Palackého sady, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Městský park vznikl na místě zrušeného příkopu a valu před městskými hradbami v 19. století. Nachází se v něm mj. Schrenkův pavilon a pomníky Františka Palackého, Adolfa Heyduka a nově také letců RAF. Jeho střed mezi Divadlem Fráni Šrámka a hudebním pavilonem zdobí socha Neptuna Park nabízí také řadu gastronomických podniků, příjemné posezení ve stínu stromů a letní kulturní produkce.

11. Socha sv. Floriána

11. Socha sv. Floriána, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Plastika světce – patrona hasičů a kominíků – byla místními obyvateli na náměstí zvané původně „Kozí břesk“ umístěna r. 1735.

12. Synagoga

12. Synagoga, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. R. 1871 židovská obec vystavěla velkolepou synagogu v prostoru mezi Smetanovou a Soukenickou ulicí. Po 2. světové válce již jako svatostánek nebyla obnovena, momentálně probíhá rekonstrukce interiérů stavby.

13. Hotel Dvořáček

13. Hotel Dvořáček, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Dnešní restaurace a kavárna, v minulosti jeden z nejluxusnějších hotelů na jihu Čech vystavěl místní lékárník Dvořáček r. 1899 v sousedství bývalé Budějovické městské brány. Pro výzdobu fasády získal národního malíře Mikoláše Alše. Vznikl tak pás 11 obrazů s náměty z historie Písku. V 1. třetině 20. století zde také sídlila věhlasná houslová škola prof. Ševčík

14. Pomník padlým u Melegnana a Solferina

14. Pomník padlým u Melegnana a Solferina, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. R. 1861 byl postaven první pomník v Písku připomínající hrdinnou smrt 872 vojáků 11. píseckého pěšího pluku v bitvách v severní Itálii v červnu 1859. Lev sochaře Emanuela Maxe šlape po dvou hadech, nepřátelích Rakouska z této války – Sardinii a Francii.

15. Bakaláře a děkanský kostel

15. Bakaláře a děkanský kostel, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Prostranství před kostelem Narození Panny Marie bylo pojmenováno podle školní budovy, která zde stávala v letech 1565–1853. V průběhu rekonstrukce ukončené r. 2009 vznikly moderní prvky připomínající jak školu, tak zde kdysi stojící kašnu. Kromě toho byly odkryty dvě středověké studny, hroby a mohyly z doby až 15. století před naším letopočtem. Návštěvníkům doporučujeme také výstup na velkou kostelní věž (rezervace v Infocentru), jež byla oproti původnímu konceptu kostela ze 13. století vystavěna v závěru 15. století do výšky 72 m.

16. Alšovo náměstí a morové sousoší

16. Alšovo náměstí a morové sousoší, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Náměstí nazývané také „Malé“ bývalo patrně hlavním rynkem středověkého Písku. Konaly se zde trhy a na místě čp. 38 stávala královská rychta. Uprostřed stojí Mariánské morové sousoší z r. 1715. V empírovém domě čp. 85 je umístěna Městská knihovna. Budova čp. 76 je nejstarší dochovanou školní budovou města. Novorenesanční budova se sgrafitovou výzdobou čp. 50 z r. 1890 dnes slouží jako poliklinika.

17. Barokní domy

17. Barokní domy, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Bohatě zdobené domy čp. 31 a 32 v dnešní Jungmannově ulici přečkaly požáry i přestavby posledních staletí a připomínají nám barokní podobu města a obydlí bohatých měšťanů. Oba domy měly původně podloubí, které se zachovalo pouze u jednoho. V nice červeného domu si povšimněte sošky sv. Jana Nepomuckého.

8. Domovní znamení

8. Domovní znamení, Písek - panoramatická senzitivní mapa, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Do r. 1770, kdy byla v Písku zavedena čísla popisná, se domy označovaly často domovními znameními připomínajícími jméno vlastníka, jeho práci, nějakou událost či sloužící jen jako dekorace. V Písku tak naleznete domy „U Slona“, „U Zlaté lodi“, „U Bílého beránka“, „U Sv. Anny“ a další. Za zvláštní zmínku stojí dům „U Stříbrných denárů“ na Drlíčově s fasádou vyzdobenou r. 1940 historickými náměty.

1. Radnice 2. Královský hrad / Prácheňské muzeum 3. Sladovna 4. Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže 5. Putimská brána a gotický příkop 6. Městská elektrárna 7. Kamenný most 8. Domovní znamení I. 9. Obydlí básníka Adolfa Heyduka 10. Palackého sady 11. Socha sv. Floriána 12. Synagoga 13. Hotel Dvořáček 14. Pomník padlým u Melegnana a Solferina 15. Bakaláře a děkanský kostel 16. Alšovo náměstí a morové sousoší 17. Barokní domy 8. Domovní znamení II.