Sladovna

Sladovna – "galerie hrou"

Písecká Sladovna – „Galerie hrou“ využívá potenciál rekonstruované budovy městské sladovny pro kulturní život v Písku a jeho turistický ruch. Nachází se v historickém jádru města, těsně za Velkým náměstím a radnicí, vedle Prácheňského muzea.

Základní kámen budovy byl položen v roce 1862. Za dva roky byla stavba dokončena. Od této doby nedoznala sladovna žádných stavebních změn. Svému účelu, tedy přípravě sladu, sloužila s malými přestávkami 100 let. Provoz sladovny byl v roce 1973 ukončen.
V dnešní době slouží jako kulturní prostor, jehož vlajkovou lodí je „Galerie hrou“.

Sladovna – "galerie hrou"

Písecká Sladovna – „Galerie hrou“ využívá potenciál rekonstruované budovy městské sladovny pro kulturní život v Písku a jeho turistický ruch. Nachází se v historickém jádru města, těsně za Velkým náměstím a radnicí, vedle Prácheňského muzea.

Základní kámen budovy byl položen v roce 1862. Za dva roky byla stavba dokončena. Od této doby nedoznala sladovna žádných stavebních změn. Svému účelu, tedy přípravě sladu, sloužila s malými přestávkami 100 let. Provoz sladovny byl v roce 1973 ukončen.
V dnešní době slouží jako kulturní prostor, jehož vlajkovou lodí je „Galerie hrou“. Interaktivní expozice a programy určené dětem a „jejich“ dospělým, ve kterých se děti potkávají s uměním a umění s dětmi. Děti se tu učí hrou. Objevují svět kolem sebe i v sobě. Každý rok vytváříme
tři velké interaktivní výstavy, které už dávno překročily lokální nebo regionální zájem.

Vedle velkých interaktivních výstav trvale nabízíme našim návštěvníkům dvě stálé multimediální expozice. „Po stopách ilustrace", která je věnována historii ilustrace českých dětských knih a expozici Radka Pilaře, píseckého rodáka, výtvarníka a tvůrce pohádek pro děti. Radkem Pilařem je inspirován i výtvarně herní prostor pro nejmenší návštěvníky do 6 let – „Pilařiště“.

Nezapomínáme ani na dospělé návštěvníky: v roce 2015 byla dokončena oprava středové části Sladovny včetně dochovaných sladovnických technologií. V těchto prostorách vznikla stálá expozice s názvem „Sladovnictví, prohlídka s příběhem aneb navštívení zlatých časů sladovnických". Návštěvníci se dozvědí více o technologii sladovnictví, které je „srdcem piva“. Nejde pouze o historická fakta, ale i o to, zasadit je do kontextu zajímavých příběhů a informací, aby si je návštěvník vybavil i po návratu domů.

Sladovna, Zážitky Písek