Prácheňské muzeum

Průchodem v radnici se dostaneme na menší klidné prostranství, v jehož čele spatříme středověké zdivo se třemi gotickými oblouky. Jde o západní, jediné dochované křídlo bývalého královského hradu. Ten měl původně čtvercový půdorys, kdy čtyři křídla lemovaná arkádami obklopovala malé nádvoří. Součástí hradu bývaly i tři obranné věže, z nichž však už dnes nestojí ani jediná. V dosud existujícím západním křídle můžeme navštívit velký gotický sál, na jehož stěnách uvidíme kopie fresek z konce 15. století. Hrad je poprvé písemně uváděn roku 1254 a byl budován (za dohledu samotného Přemysla Otakara II.) současně s městem – i proto tak dokonale zapadá do jeho půdorysu.

Průchodem v radnici se dostaneme na menší klidné prostranství, v jehož čele spatříme středověké zdivo se třemi gotickými oblouky. Jde o západní, jediné dochované křídlo bývalého královského hradu. Ten měl původně čtvercový půdorys, kdy čtyři křídla lemovaná arkádami obklopovala malé nádvoří. Součástí hradu bývaly i tři obranné věže, z nichž však už dnes nestojí ani jediná. V dosud existujícím západním křídle můžeme navštívit velký gotický sál, na jehož stěnách uvidíme kopie fresek z konce 15. století. Hrad je poprvé písemně uváděn roku 1254 a byl budován (za dohledu samotného Přemysla Otakara II.) současně s městem – i proto tak dokonale zapadá do jeho půdorysu. Posledním panovníkem, který hrad obýval, byl král Václav IV. Roku 1419 přešel hrad do rukou píseckého purkrabího Jana Hájka z Hodětína. V následujících letech však změnil ještě několikrát majitele. V roce 1509 jej odkoupilo město Písek, v jehož držení je doposud. V následujících letech a staletích stavba chátrala. Roku 1851 bylo zbořeno východní křídlo, vstupní věž a parkán, a hrad se tak změnil v podstatě v torzo, v jehož podobě jej známe dnes. V dochované části hradu sídlí Prácheňské muzeum.

Prácheňské muzeum, Zážitky Písek