Písecké hřbitovy

Židovský hřbitov
Památkou na židovskou komunitu v Písku, která v roce 1940 v podstatě přestala existovat, je bývalý hřbitov na severozápadním okraji města v polích za Pražským předměstím. Byl založen roku 1876 a pohřbívalo se na něm až do začátku 60. let 20. století. Poté byl hřbitov značně zdevastován, byla odvezena i část náhrobků, ale po roce 1990 byl z větší části obnoven. Dnes má rozlohu 4 461 m2 a je zde na 60 náhrobků.

Lesní hřbitov
Když ve 20. letech 20. století přestával svou kapacitou stačit hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice, bylo rozhodnuto vybudovat pohřebiště nové.

Židovský hřbitov
Památkou na židovskou komunitu v Písku, která v roce 1940 v podstatě přestala existovat, je bývalý hřbitov na severozápadním okraji města v polích za Pražským předměstím. Byl založen roku 1876 a pohřbívalo se na něm až do začátku 60. let 20. století. Poté byl hřbitov značně zdevastován, byla odvezena i část náhrobků, ale po roce 1990 byl z větší části obnoven. Dnes má rozlohu 4 461 m2 a je zde na 60 náhrobků.

Lesní hřbitov
Když ve 20. letech 20. století přestával svou kapacitou stačit hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice, bylo rozhodnuto vybudovat pohřebiště nové. To nakonec vzniklo v lese, na severovýchodním okraji města v roce 1933, byť prvním pochovaný zde spočinul až roku 1934 (místní totiž novému hřbitovu nedůvěřovali). Obřadní síň je z doby mnohem pozdější, z roku 1980. Unikátní architektura hřbitova, jehož rozloha činí 12 ha, využívá terasovitý terén a svůj věčný spánek zde spí řada významných osobností spjatých s městem, například hudební skladatel Otakar Jeremiáš či malíř Václav Rožánek. Najdeme tu i hroby popravených za druhé světové války.

Vojenský hřbitov v Písku byl založen roku 1914

Písecké hřbitovy, Zážitky Písek