Kostel Narození Panny Marie

Prostranství zvané Bakaláře – pojmenování je připomínkou časů, kdy zde v letech 1565 až 1853 stávala školní budova. Její umístění připomíná od roku 2009 stylizovaná učebna, vytvořená z žulových kvádrů. Ještě než se vydáme na prohlídku kostela, povšimneme si objektu připomínajícího „zasklenou studnu“. Ve skutečnosti však ukrývá pozoruhodný archeologický nález – dochovanou pohřební mohylu z doby bronzové. Spatříme zde i repliky předmětů, jež byly v hrobu objeveny.
Děkanský kostel Narození Panny Marie pochází z 2. poloviny 13. století. Vystavěn byl jako trojlodní pseudobazilika s hlavní lodí uzavřenou pětibokým presbytářem.

Prostranství zvané Bakaláře – pojmenování je připomínkou časů, kdy zde v letech 1565 až 1853 stávala školní budova. Její umístění připomíná od roku 2009 stylizovaná učebna, vytvořená z žulových kvádrů. Ještě než se vydáme na prohlídku kostela, povšimneme si objektu připomínajícího „zasklenou studnu“. Ve skutečnosti však ukrývá pozoruhodný archeologický nález – dochovanou pohřební mohylu z doby bronzové. Spatříme zde i repliky předmětů, jež byly v hrobu objeveny.
Děkanský kostel Narození Panny Marie pochází z 2. poloviny 13. století. Vystavěn byl jako trojlodní pseudobazilika s hlavní lodí uzavřenou pětibokým presbytářem. Míval dvě nízké věže, jež obě vypadaly jako severní (levá při pohledu zpředu) nižší věž. Koncem 15. století byla jižní věž přestavěna a zvýšena na dnešních 72 metrů. Je přístupná (vstupné je dobrovolné) a spatříme zde dokonale zachovalé trámoví z 15. století. Z ochozu ve výšce 42,5 metru se pak můžeme pokochat nádherným výhledem na Písek a okolí. Prohlídka památky probíhá v doprovodu věžného, což je zřejmě píseckým unikátem. Vzhledem k tomu, že je počet návštěvníků limitován, je nutné si exkurzi rezervovat (www.pisek.eu).
Na věži kostela Narození P. Marie jsou čtyři zvony. Nesou jména sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, Panna Marie a mistr Jan Hus. Ulity byly v letech 1991–1992 ve zvonařské dílně Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova.
Gotický chrám, jenž je dílem písecko-zvíkovské stavební huti (stejně jako např. Kamenný most a královský hrad), byl v 16. století obohacen o renesanční štíty severní lodi. V letech 1741 až 1748 vznikla barokní kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, v níž je možné spatřit vedutu zachycující vzhled Písku před polovinou 18. století.
Interiér kostela je novogotický, nachází se zde však románské a gotické nástěnné malby s biblickými motivy. Za povšimnutí stojí obraz madony na postranním oltáři. Jde o kopii (originál byl roku 1975 ukraden) vzácného deskového obrazu ze 14. století, nazývaného Písecká Madona.

Kostel Narození Panny Marie, Zážitky Písek