Kamenný most

Nejznámější i nejvýznamnější píseckou pamětihodností je Kamenný most. Ano, velké „K“ v prvním slově je správně, most se totiž od roku 2007 jmenuje oficiálně Kamenný. Postaven byl ještě před koncem 13. století, pravděpodobně v jeho 3. čtvrtině. Díky tomu je nejstarším dochovaným mostem v České republice (starším než slavný most Karlův) a zřejmě druhým nejstarším mostem ve střední Evropě (starší je jen kamenný most v bavorském Řezně z let 1135–1146). Kdysi tvořil důležitý komunikační prvek na Zlaté solné stezce, která právě v Písku překračovala Otavu.

Nejznámější i nejvýznamnější píseckou pamětihodností je Kamenný most. Ano, velké „K“ v prvním slově je správně, most se totiž od roku 2007 jmenuje oficiálně Kamenný. Postaven byl ještě před koncem 13. století, pravděpodobně v jeho 3. čtvrtině. Díky tomu je nejstarším dochovaným mostem v České republice (starším než slavný most Karlův) a zřejmě druhým nejstarším mostem ve střední Evropě (starší je jen kamenný most v bavorském Řezně z let 1135–1146). Kdysi tvořil důležitý komunikační prvek na Zlaté solné stezce, která právě v Písku překračovala Otavu. Stavbu, dlouhou 110 a širokou 6,25 metru a evokující dojem „malého“ Karlova mostu, tvoří sedm oblouků. Šest je původních, sedmý je z roku 1768 a má asi dvojnásobnou šířku. Šest mostních pilířů vyzdili středověcí stavitelé na suchu, v tzv. stavebních jímkách, kdy okolo staveniště vytvořili ochrannou hráz a řeku nechali proudit vedlejším korytem. Je škoda, že se do současnosti nedochovaly dvě věže, které z obou stran chránily vstup na most. První z nich padla za oběť velké povodni v roce 1768 (spolu s věží prý zmizel ve vlnách i nebohý hlásný), druhá zase nevyhovovala rostoucím dopravním požadavkům a byla roku 1825 nemilosrdně zbourána. Pozoruhodná je sochařská výzdoba mostu tvořená několika barokními sousošími, resp. jejich replikami – pískovcové originály lze spatřit v Prácheňském muzeu. Během své existence byl most několikrát vystaven náporu povodně, např. v letech 1432 či 1768. Zřejmě nejtěžší zkouškou pro něj byla tisíciletá voda v roce 2002, kdy hladina Otavy vystoupila tak vysoko, že strhla kamenné zábradlí. Samotný most však padesátkrát vyššímu průtoku vody oproti normálnímu stavu odolal.

Při pohledu z mostu směrem po proudu řeky spatříme na jejím levém nábřeží nápadný komplex různobarevných moderních domů. Jde o originální dílo architekta Jaroslava Trávníčka dokončené roku 1999. Zpočátku tento neobvyklý projekt laickou i odbornou veřejnost rozděloval, postupem doby si ale písecký „Titanic“, evokující dojem dlouhé a štíhlé lodi s nástavbami, získal sympatie místních obyvatel i turistů.

Kamenný most, Zážitky Písek