Dům U Koulí

Okolo bašty zabočíme do ulice Fráni Šrámka. Přejdeme nad hradebním příkopem a dostaneme se na místo, kde až do roku 1836 stávala Putimská brána. Tuto dnes již bohužel neexistující píseckou pamětihodnost proslavila známá lidová písnička. Objekt stával mezi domy čp. 131 a 132 a byl jednou ze tří městských bran (dalšími byly brána Pražská, jinak zvaná také Dolní, a brána Budějovická). Putimská brána byla jako první z bran zbořena. Důvodem pro její demolici byl fakt, že dopravu v chátrající bráně ohrožovaly padající kameny. Místo opravy zvolili Písečtí zbourání.

Okolo bašty zabočíme do ulice Fráni Šrámka. Přejdeme nad hradebním příkopem a dostaneme se na místo, kde až do roku 1836 stávala Putimská brána. Tuto dnes již bohužel neexistující píseckou pamětihodnost proslavila známá lidová písnička. Objekt stával mezi domy čp. 131 a 132 a byl jednou ze tří městských bran (dalšími byly brána Pražská, jinak zvaná také Dolní, a brána Budějovická). Putimská brána byla jako první z bran zbořena. Důvodem pro její demolici byl fakt, že dopravu v chátrající bráně ohrožovaly padající kameny. Místo opravy zvolili Písečtí zbourání. Během prací byly nalezeny dělostřelecké koule pocházející z dob, kdy byl Písek několikrát obléhán a ostřelován. Koule pak byly vetknuty do fasády přilehlého domu, jenž díky tomu získal pojmenování U Koulí. Tento dům si zaslouží naši pozornost pro svou bohatou literární historii. Krátce v něm totiž coby student bydlel spisovatel Josef Holeček, dále básník Adolf Heyduk a dětství a mládí tu prožil básník a spisovatel Fráňa Šrámek. Na fasádě domu U Koulí byla nedávno objevena a zrestaurována cenná renesanční sgrafita.

Dům U Koulí, Zážitky Písek