Pravidelné akce v Písku

Pískoviště

Tradiční květnová akce spojená s otevíráním turistické sezony. Její hlavní atrakcí jsou sochy vytvořené z písku navezeného na náplavku na levém břehu Otavy těsně pod Kamenným mostem. Pískoviště i jeho doprovodné akce mají každým rokem jiné tematické zaměření – např.
v roce 2013 byly sochy vytvářeny na námět 770. výročí první písemné zmínky o městě. www.piskoviste.info

Mezinárodní folklorní festival

Festival konaný každoročně v druhé polovině srpna je jednou z nejvýznamnějších akcí píseckého kulturního léta.

Pískoviště

Tradiční květnová akce spojená s otevíráním turistické sezony. Její hlavní atrakcí jsou sochy vytvořené z písku navezeného na náplavku na levém břehu Otavy těsně pod Kamenným mostem. Pískoviště i jeho doprovodné akce mají každým rokem jiné tematické zaměření – např.
v roce 2013 byly sochy vytvářeny na námět 770. výročí první písemné zmínky o městě. www.piskoviste.info

Mezinárodní folklorní festival

Festival konaný každoročně v druhé polovině srpna je jednou z nejvýznamnějších akcí píseckého kulturního léta. Účastní se jej pravidelně několik zahraničních souborů, často i z velmi exotických zemí. Kromě nich vystupují na festivalu i domácí soubory z Čech a Moravy. Koná se od
90. let minulého století a pořádá jej folklorní soubor Písečan.

Dotkni se Písku

Od roku 1993 se pravidelně koná tato městská slavnost, nabízející bohatý program na několika scénách. Svůj oblíbený pořad si tak může vybrat každý z návštěvníků. Pro slavnosti je každoročně zvoleno nějaké historické téma, které se obvykle vrací k době vzniku historické slavnosti, tj. doby vlády Marie Terezie.
www.dotknisepisku.cz

Šrámkův Písek

Celostátní přehlídka experimentujících divadelních souborů, která „nechává nahlédnout do umělecké práce amatérských divadel ze všech koutů republiky“. Nemá věková ani žánrová omezení a v roce 2021 se bude konat její již 60. ročník.

Akce na Kamenném mostě

Jarní slavnost – otevření turistické sezóny, Dnes pijeme kávu s … – přednášky o zajímavých místech, událostech, historii, osobnostech, Procesí k uctění památky sv. Jana Nepomuka – znovuobnovená tradice, Bijásek – letní filmová představení, Svatomartinská neděle aneb sejdeme se na mostě – jarmark, kulturní program, představení o sv. Martinovi, ochutnávání svatomartinského vína a regionálních specialit.

Pravidelné akce v Písku, Pro děti Písek