zataženo
PÁ 18.12.
-1/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
1/3°

Pamětihodnosti města Písek

Procházka městěm Písek

Písecký hrad

Průchodem v radnici se dostaneme na menší klidné prostranství, v jehož čele spatříme středověké zdivo se třemi gotickými oblouky. Jde o západní, jediné dochované křídlo bývalého královského hradu. Ten měl původně čtvercový půdorys, kdy čtyři křídla lemovaná arkádami obklopovala malé nádvoří.

Písek - Gotický sál v jediném dochovaném křídle královského hradu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Součástí píseckého hradu bývaly i tři obranné věže, z nichž však už dnes nestojí ani jediná. V dosud existujícím západním křídle můžeme navštívit velký gotický sál, na jehož stěnách uvidíme kopie fresek z konce 15. století. Hrad Písek je poprvé písemně uváděn roku 1254 a byl budován (za dohledu samotného Přemysla Otakara II.) současně s městem – i proto tak dokonale zapadá do jeho půdorysu. Posledním panovníkem, který hrad obýval, byl král Václav IV. Roku 1419 přešel hrad do rukou píseckého purkrabího Jana Hájka z Hodětína. V následujících letech však změnil ještě několikrát majitele. V roce 1509 jej odkoupilo město Písek, v jehož držení je doposud. V následujících letech a staletích stavba chátrala. Roku 1851 bylo zbořeno východní křídlo, vstupní věž a parkán, a hrad se tak změnil v podstatě v torzo, v jehož podobě jej známe dnes. V dochované části hradu sídlí Prácheňské muzeum.

Prácheňské muzeum

Písecké muzeum, dnes Prácheňské muzeum, vzniklo v roce 1884, do současných prostor v jediném dochovaném křídle bývalého královského hradu se muzejní sbírky přestěhovaly v roce 1902. Bylo to v době, kdy byl ředitelem muzea známý historik August Sedláček (viz osobnosti).

Písek - Moderně koncipované a vzorně upravené expozice se zasloužily o to, že Prácheňské muzeum obdrželo v roce 1996 titul Evropské muzeum roku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Návštěvníci mohou shlédnout expozice věnované následujícím tématům: Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Písecký venkov v 19. století, Obrazová galerie českých panovníků, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví a Ryby a rybářství aj.

Moderně koncipované a vzorně upravené expozice se zasloužily o to, že Prácheňské muzeum obdrželo v roce 1996 titul Evropské muzeum roku. Muzeum má v současné době další pobočky, mj. Památník Adolfa Heyduka a Památník města Protivína.

Sladovna

Písek - Sladovna je kulturní prostor v samém srdci Písku určený všem generacím, foto: Městský úřad PísekZ bývalého hradního nádvoří nyní můžeme projít na další prostranství, přičemž se ocitneme před mohutnou budovou někdejší písecké sladovny. Ta sloužila více než sto let (1864 až 1973), k výrobě sladu pro písecký a protivínský pivovar. Rozlehlý a vysoký objekt byl vystavěn za pouhé dva roky v letech 1862 až 1864. Poté, co byla v roce 1973 výroba sladu ukončena, hledalo se pro tuto industriální stavební památku nové uplatnění. Jednu dobu zde například fungoval sklad textilu. Po velké rekonstrukci části sladovny, ukončené roku 2007, vznikl zcela nový prostor, jehož 1700 m2 výstavních ploch začalo o dva roky později sloužit kulturním účelům. Nádvoří Sladovny bylo přeměněno na poklidnou oddechovou zónu uprostřed města, na níž se v letních měsících pořádají menší kulturní akce pod širým nebem.

Sladovna je kulturní prostor v samém srdci Písku určený všem generacím. Jádro jejího programu tvoří Centrum dětské ilustrace, v němž najdete stálou expozici největších českých ilustrátorů. Jedna její část je věnována píseckému rodákovi, tvůrci postav Večerníčka a Cipíska, Radkovi Pilařovi. Expozici doplňují profilové výstavy ilustrátorů a výstavy regionálních autorů. Nově jsou zde instalovány velké interaktivní expozice pro děti i dospělé. Během návštěvy Sladovny se projdete po galerii, poslechnete si zpívající fontánu, děti si pohrají v inspirativním a kultivovaném prostředí, a když budete mít štěstí, zapojíte se do některého z nabídky workshopů, debat, koncertů a divadelních představení.

V budově sídlí i městské infocentrum, v němž získáte informace o městě, o možnostech ubytování, o kulturních akcích, o dopravě a apod.

Dům U Zlaté lodi

Vrátíme se zpět na Velké náměstí. Využijeme toho, že se nacházíme na jeho severní straně a v místě vyústění Karlovy ulice si prohlédneme zajímavé domovní znamení v podobě plachetnice na domě U Zlaté lodi. Za pozornost stojí i pozdně barokní fasáda domu.