zataženo
PÁ 18.12.
-1/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
1/3°

Pamětihodnosti města Písek

Procházka městěm Písek

Alšovo náměstí spojuje s Velkým náměstím Jungmannova ulice. Ta bývala v minulosti tím, čemu se říká „dobrá adresa“. Bohatí písečtí měšťané si zde proto s oblibou stavěli své reprezentativní domy. Jejich pěkným příkladem jsou čísla popisná 31 a 32, dva barokní domy gotického původu. U levého z nich (čp. 31 s červenou fasádou) zůstalo dodnes zachováno podloubí, které měl kdysi i vedlejší dům. V řadě čtyř oken domu může snadno naší pozornosti uniknout prosklená nika s polychromovanou soškou sv. Jana Nepomuckého.

Kostel Povýšení svatého Kříže

Písek - vnitřní prostory kostela Povýšení svatého Kříže v Písku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Na konci Jungmannovy ulice, vlastně již na Velkém náměstí, dojdeme ke klášternímu kostelu Povýšení svatého Kříže. Z náměstí je vidět jeho průčelí s hezkou renesanční sgrafitovou výzdobou. Kostel je jediným pozůstatkem kláštera založeného současně s městem, ale zničeného roku 1419 husity. V době rekatolizace po bitvě na Bílé hoře byl klášter sice obnoven, ale za josefínských reforem byl zrušen definitivně. Věž kostela je velmi nízká, je zakončená jednoduchou jehlanovitou střechou a jsou v ní zavěšeny dva zvony z let 1575 a 1673. Podzemí kostela ukrývá dvě krypty, přičemž v jedné byli pohřbíváni členové řádu a v druhé příslušníci rodu Švamberků.

Pokud jste se drželi trasy popsané v tomto průvodci, seznámili jste se během (jak věříme) pohodlné procházky se všemi nejdůležitějšími a nejzajímavějšími pamětihodnostmi historického jádra Písku. V poznávání města tak můžeme pokračovat v jeho blízkém okolí. I to nám nabídne nejednu zajímavost.