zataženo
PÁ 18.12.
-1/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
1/3°

Pamětihodnosti města Písek

Procházka městěm Písek

Kamenný most

Písek - Kammený most byl postaven ve třetí čtvrtině 13. století, první písemná zmínka o něm je z roku 1348, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Nyní jsme již dospěli k řece Otavě a ocitáme se před nejznámější i nejvýznamnější píseckou pamětihodností, Kamenným mostem. Ano, velké „K“ v prvním slově je správně, most se totiž od roku 2007 jmenuje oficiálně Kamenný. Postaven byl ještě před koncem 13. století, pravděpodobně v jeho 3. čtvrtině. Díky tomu je nejstarším dochovaným mostem v České republice (starším než slavný most Karlův) a zřejmě druhým nejstarším mostem ve střední Evropě (starší je jen Kamenný most v bavorském Řezně z let 1135-1146). Kdysi tvořil důležitý komunikační prvek na Zlaté solné stezce, která právě v Písku překračovala Otavu.

Písek - Kamennému mostu v Písku se obvykle říká starý, ale dostal též jméno Jelení, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Stavbu, dlouhou 110 a širokou 6,25 metru a evokující dojem „malého“ Karlova mostu, tvoří sedm oblouků. Šest je původních, sedmý je z roku 1768 a má asi dvojnásobnou šířku. Šest mostních pilířů vyzdili středověcí stavitelé na suchu, v tzv. stavebních jímkách, kdy okolo staveniště vytvořili ochrannou hráz a řeku nechali proudit vedlejším korytem. Je škoda, že se do současnosti nedochovaly dvě věže, které z obou stran chránily vstup na most. První z nich padla za oběť velké povodni v roce 1768 (spolu s věží prý zmizel ve vlnách i nebohý hlásný), druhá zase nevyhovovala rostoucím dopravním požadavkům a byla roku 1825 nemilosrdně zbourána.

Písek - jižní stranu Kamenného mostu zdobí socha sv. Anny Samotřetí z roku 1770, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Pozoruhodná je sochařská výzdoba mostu tvořená několika barokními sousošími, resp. jejich replikami – pískovcové originály lze spatřit v Prácheňském muzeu. Během své existence byl most několikrát vystaven náporu povodně, např. v roce 1432 či 1768. Zřejmě nejtěžší zkouškou pro něj byla tzv. tisíciletá voda v roce 2002, kdy hladina Otavy vystoupila tak vysoko, že strhla kamenné zábradlí. Samotný most však padesátkrát vyššímu průtoku vody (oproti normálnímu stavu) odolal.

Levé nábřeží Otavy

Při pohledu z mostu směrem po proudu řeky spatříme na jejím levém nábřeží nápadný komplex různobarevných moderních domů. Jde o originální dílo architekta Jaroslava Trávníčka, dokončené roku 1999. Zpočátku tento neobvyklý projekt laickou i odbornou veřejnost rozděloval, postupem doby si ale písecký „Titanic“ evokující dojem dlouhé a štíhlé lodi s nástavbami, získal sympatie místních obyvatel i turistů.

Písek - Levé nábřeží Otavy, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Hned za Kamenným mostem se dáme doleva a po nové stezce pro pěší a cyklisty se budeme ubírat proti proudu řeky. Přitom se nám otevřou hezké pohledy na pilíře a oblouky mostu za námi, na křídlo hradu resp. Prácheňské muzeum na protějším břehu Otavy i na vedlejší mohutnou sladovnu s charakteristicky nazelenalou barvou fasády. Postupně dojdeme k místu, kde řeku přetíná lomený jez s propustí. Možná to byl právě tento splav, který inspiroval Fráňu Šrámka při psaní jednoho z jeho nejznámějších románů… Na druhém konci jezu si povšimneme vodní elektrárny.