zataženo
PÁ 18.12.
-1/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
1/3°

Pamětihodnosti města Písek

Procházka městěm Písek

Putimská brána

Ulicí Podskalí se nyní vrátíme zpět k hradbám a okolo bašty zabočíme do ulice Fráni Šrámka. Přejdeme nad hradebním příkopem a dostaneme se na místo, kde až do roku 1836 stávala Putimská brána. Tuto dnes již bohužel neexistující píseckou pamětihodnost proslavila známá lidová písnička.

V lidové písničce o Putimské bráně zpívá student o tom, jak se za ním „dívaly dvě panenky“. Málokdo ví, že dvě panenky poblíž bývalé Putimské brány lze v Písku spatřit i dnes. Nejde však (bohužel) o živé bytosti, ale o kamenné reliéfy dvou dívčích hlav na stěně domu při kamenných schodech. Jsou mladšího data než píseň, z čehož plyne, že inspiraci čerpal neznámý kameník od autora zlidovělé písničky a nikoli naopak...

Objekt stával mezi domy čp. 131 a 132 a byl jednou ze tří městských bran (dalšími byly brána Pražská, jinak zvaná také Dolní, a brána Budějovická). Putimská brána byla jako první z bran zbořena. Důvodem pro její demolici byl fakt, že dopravu v chátrající bráně ohrožovaly padající kameny. Místo opravy zvolili Písečtí zbourání.

Dům U Koulí

Během bourání Putimské brány byly nalezeny dělostřelecké koule pocházejících z dob, kdy byl Písek několikrát obléhán a ostřelován. Koule pak byly vetknuty do fasády přilehlého domu, jenž díky tomu získal pojmenování U Koulí. Tento dům, v němž má dnes své působiště Základní umělecká škola Otakara Ševčíka (houslista má na nádvoří domu pomník), si zaslouží naši pozornost pro svou bohatou literární historii. Krátce v něm totiž, coby student, bydlel spisovatel Josef Holeček, dále básník Adolf Heyduk (viz osobnosti) a dětství a mládí tu prožil básník a spisovatel Fráňa Šrámek. Na fasádě domu U Koulí byla nedávno objevena a zrestaurována cenná renesanční sgrafita.

Domovní znamení

Z ulice Fráni Šrámka odbočíme doprava do ulice Drlíčov, jež nás zavede k dominantě města, děkanskému kostelu Narození Panny Marie. Cestou si ale ještě povšimneme zajímavé fasády měšťanského domu U Stříbrných denárů, na níž jsou vymalovány znaky pěti měst Prácheňska: Strakonic, Blatné, Písku, Vodňan a Sušice. Výzdoba pochází z roku 1940 a její součástí je rovněž panoramatický pohled na Písek a jednoduchý plán centra města. O něco blíže ke kostelu stojí dům U Bílého beránka, nazvaný podle hezkého domovního znamení na jeho barokní fasádě.

V Písku najdeme ještě mnoho dalších domů se zajímavými domovními znameními. Ta pocházejí z dob, kdy se domy ještě neoznačovaly popisnými čísly (před rokem 1770), ale jmény majitelů či právě podle jednotlivých znamení. K nejhezčím a nejznámější z nich patří v Písku znamení v podobě lodi (dům U Zlaté lodi, který jsme již viděli při prohlídce náměstí) či reliéf slona (dům U Slona naproti starému mostu).