zataženo
PÁ 18.12.
-1/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
1/3°

Osobnosti Písku a Písecka


ALEŠ Mikoláš (1852–1913) rodák z Mirotic, malíř, kreslíř a ilustrátor, podle jeho kartonů vyzdobeno průčelí hotelu Dvořáček (Otava) v Písku.
BEČKA Jan (1813–1886) stavitel novoklasicistních budov v Písku.
BRANDEJS Metoděj (1872–1932) starosta Písku, zasloužil se o výstavbu nového divadla, lávky přes ostrov a obytných domů v Písku.
CÍZA Vít (1791–1864) farář v Albrechticích nad Vltavou, tvůrce unikátního hřbitovního areálu s kapličkami ozdobenými nástěnnými obrazy a veršovanými nápisy.
ČAREK Jan (1898–1966) rodák z Heřmaně u Protivína, básník.
DRAGOUN František Roman (1916–2005) akademický malíř, významný portrétista a krajinář.
DVOŘÁČEK Rudolf (1848–1917) mecenáš umění, spoluzakladatel hudební školy Otakara Ševčíka, nechal postavit hotel Otava (dříve po něm nazývaný Dvořáček).
DVOŘÁK Josef (1840–1912) profesor, rozvíjel písecké školství a popularizoval umění.
FRIŠOVÁ Emílie (1840–1920) národopisná pracovnice, založila sbírku jihočeské lidové kultury.
HAVLÍČEK Vilém (1826–1876) lesmistr, průkopník moderních metod v píseckém lesnictví.
HEYDUK Adolf (1835–1923) básník, představitel májovců (Jan Neruda, Karolína Světlá, Vítězslav Hálek aj.) Narodil se ve východočeské obci Předhradí u Skutče (dříve Rychmburk). V Písku žil od roku 1860, kdy přijal místo učitele kreslení, krasopisu a stavitelství na zdejší vyšší reálce, až do své smrti.
HRUŠKA Jan (1856–1939) redaktor a vydavatel Píseckých listů.
JANOTA Vojtěch (1828–1907) národní buditel a osvětový pracovník, založil časopisy Poutník od Otavy nebo Otavan.
KODL Jan (1855–1903) projektant železničních tratí a stavitel nových čtvrtí v Písku.
KRÁL František (1892–1980) rodák z Albrechtic nad Vltavou, představitel české veterinární medicíny ve světě, spoluzakladatel Vysoké školy zvěrolékařské v Brně.
KREJČÍ Augustin (1856–1926) autor publikací o mineralogii, vytvořil cennou sbírku nerostů pro písecké muzeum.
MATZNER Jan (1845–1915) historik, autor studií o dějinách města Písku.
MYŠKA Vojtěch (1814–1879) zakladatel první dětské opatrovny, zasloužil se o národní obrození na Písecku.
QUAST Jan Zachariáš (1814–1891) akademický malíř, proslul malbami miniatur na skle a porcelánu – např. malby brouků ve sbírkách píseckého muzea.
REKTORYS Jan (1841–1917) lesmistr na Písecku, autor prvních českých publikací o lesnictví, spoluzakladatel prvního českého lesnického časopisu Háj.
SEDLÁČEK August (1843–1926) významný historik, zakladatel české kastelologie (nauka o hradech a opevněných sídlech). Autor monumentální patnáctidílné encyklopedie Hrady, zámky a tvrze království Českého. V Písku roku 1863 maturoval na gymnáziu, poté odešel na studia do Prahy. Do Písku se vrátil roku 1899 a strávil zde zbytek života.
ŠEBELE Václav (1835–1899) akademický malíř, maloval obrazy s náměty ze života na Písecku.
ŠEVČÍK Otakar (1852–1934) houslový virtuóz a pedagog, považovaný za zakladatele moderní výukové metody hry na housle. Vyučoval v Praze, ve Vídni, v Rusku i v USA. V Písku vedl soukromou konzervatoř, jež zde působila od roku 1907 až do Ševčíkovy smrti v roce 1934. Navštěvovali ji houslisté z celé Evropy i z dalších zemí světa.
ŠOBR Tomáš (1813–1873) první český volený starosta Písku, podporoval školství, jeho jménem je nazvána jedna z píseckých základních škol.
ŠRÁMEK Fráňa (1877–1952) básník, spisovatel a dramatik. Do Písku se s rodiči přestěhoval roce 1885. V letech 1888-94 studoval na zdejším gymnáziu. Během svého píseckého pobytu bydlel v domě U Koulí. Od roku 1894, kdy město opustil, se Písku zatvrzele vyhýbal a všechna pozvání k návštěvám odmítal, případně na ně odpovídal básněmi.
ŠTĚPÁN Antonín (1866–1915) předseda vlasteneckého hudebního spolku Gregora, zasloužil se o zvýšení sociální úrovně písecké chudiny.
ŠTĚTKA Tomáš (1855–1918) akademický malíř perokreseb a akvarelů s motivy Písku.
TONNER František (1837–1934) ředitel písecké reálky, poslanec zemského sněmu za Písek.
WEINER Richard (1884 – 1937) básník, prozaik a publicista, písecký rodák. Během studií na zdejší reálce začal psát a publikovat své první básně. Po vzniku samostatného Československa působil jako zahraniční zpravodaj Lidových novin. Přestože byl především básníkem, je zároveň považován za jednoho z nejlepších novinářů První republiky.
WINTER František (1799–1860) pedagog, účastnil se národního obrození na Písecku.
ZENKLER Josef (1841–1894) lesní inženýr, zasloužil se o odborné pěstování píseckých lesů.
ŽOFKA Josef (1849–1914) dramatický spisovatel, průkopník českého divadelnictví v Písku.