Orlická přehrada

Přehrada Orlík

Přehrada Orlík se nachází v říčním kilometru 144,650 Vltavy, 91 km nad Prahou a jako největší vodní dílo v republice tvoří i nejvýznamnější článek vltavské kaskády. Přehradní těleso tvoří přímá, tížná, betonová hráz, v koruně dlouhá 450 m. Po koruně hráze vede silnice II. třídy. Výška koruny hráze nade dnem je 81,5 m. K převádění vody slouží korunový hrazený přepad o třech polích, pod přelivy jsou situovány dvě spodní výpusti. Při levém břehu je umístěna elektrárna osazená čtyřmi turbínami typu Kaplan.

Přehrada Orlík

Přehrada Orlík se nachází v říčním kilometru 144,650 Vltavy, 91 km nad Prahou a jako největší vodní dílo v republice tvoří i nejvýznamnější článek vltavské kaskády. Přehradní těleso tvoří přímá, tížná, betonová hráz, v koruně dlouhá 450 m. Po koruně hráze vede silnice II. třídy. Výška koruny hráze nade dnem je 81,5 m. K převádění vody slouží korunový hrazený přepad o třech polích, pod přelivy jsou situovány dvě spodní výpusti. Při levém břehu je umístěna elektrárna osazená čtyřmi turbínami typu Kaplan.
Vodní dílo Orlík pracuje v součinnosti se svou vyrovnávací nádrží, jíž je přehrada Kamýk.
Při pravém břehu orlické hráze je situováno plavební zařízení pro malá sportovní plavidla, jež jsou přepravována plošinovým vozíkem. Plavební zařízení pro lodě do výtlaku 300 tun je řešeno jako šikmé lodní zdvihadlo, avšak dosud bylo provedeno pouze ve stavební části. Vybudováním hráze vznikla nádrž dlouhá 68 km na řece Vltavě, ale zasahující svým vzdutím i Otavu a Lužnici. Celková délka břehů je přes 300 km, plocha 2 732,7 ha při maximální hladině a objem nádrže je 716,5 milionu m3 vody.
Mezi hlavní účely vodního díla patří akumulace povrchové vody, odběry vody a nadlepšení průtoků na dolním úseku Vltavy a Labe, částečná ochrana před povodněmi a výroba elektrické energie. Těmto hlavním účelům jsou podřízena další využití, jako je rekreace, vodní sporty, rybolov a plavba po hladině nádrže.
Při extrémní povodni v srpnu 2002 byl Orlík zatížen vodou podstatně větší, než na jakou byl projektován – přítok výrazně překročil hodnotu stoleté povodně. V průběhu povodně však dílo beze zbytku plnilo svůj účel a akumulační schopností vytvořilo časový prostor pro provedení zabezpečovacích a evakuačních prací v obcích pod ním na Vltavě a Labi, včetně Prahy i Drážďan.

Objem použitého betonu činí více než 1 milion m3. V roce 1954 začaly přípravné stavební práce a v dubnu 1957 byla zahájena vlastní stavba přehrady. V roce 1960 bylo přistoupeno k napouštění nádrže. Po podrobném průzkumu Československé akademie věd byly zabezpečeny i některé historické památky na březích jezera, především hrad Zvíkov a zámky Orlík a Koloděje.

Exkurzi do nitra hráze a do elektrárny si můžete rezervovat na tel. 737 506 950

Orlické jezero zatopilo i soutok Otavy (vlevo) s Vltavou pod hradem Zvíkov (www.hrad-zvikov.eu, tel. 382 285 676).
Zámku Orlík (www.zamekorlik.cz, tel. 382 275 101) daly dnešní podobu novogotické úpravy provedené v letech 1840 až 1860.Orlická přehrada, Kam na výlet Písek