zataženo
PÁ 18.12.
-1/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
1/3°

Fotogalerie Písek

Písek, starobylé město na březích řeky Otavy, patří k nejmalebnějším městům jižních Čech. Na stránce Fotogalerie Písek jsme pro Vás připravili fotografie města Písek. Najdete zde

fotografie nejvýznamnějších pamětihodností Písku

, např. Kamenný most, hrad Písek, Palackého sady, Elektrárna královského města Písek, Děkanský kostel narození Panny Marie, Alšovo náměstí v Písku, Kostel Povýšení svatého kříže, Velké náměstí s píseckou radnicí a mnohé další památky Písku. Zachovalost historického jádra starobylého města Písek dokumentují

letecké fotografie Písku

. Z leteckých záběrů Písku je patrná i postupná proměna města Písek v průmyslové centrum jižních Čech.

Písek - kamenný most přes Otavu je nejstarší dochovaný v Čechách., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek vznikl ve 13. století jako královské město., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Dominantou Velkého náměstí v Písku je barokní radnice z 18. století, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - průčelí písecké radnice zdobí trojúhelníkový tympanon, vázy a sochy Spravedlnosti, Síly a Trpělivosti, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Palackého sady - Empírový gloriet nazývaný Schrenkův pavilon., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Palackého sady - pomník historika Františka Palackého, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Palackého sady - pomník básníka Adolfa Heyduka, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Palackého sady od roku 1995 zdobí park socha Neptuna, jež byla původně součástí kašny na Velkém náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Palackého sady, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Kamenný most spojující centrum s Pražským předměstím je nejvýznamnější památkou města, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Kammený most byl postaven ve třetí čtvrtině 13. století, první písemná zmínka o něm je z roku 1348, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Kammený most, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - sousoší Kalvárie s Kristem, Pannou Marií, sv. Janem a sv. Maří Magdalénou na Kamenném mostě v Písku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - jižní stranu Kamenného mostu zdobí socha sv. Anny Samotřetí z roku 1770, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - socha sv. Jana Nepomuckého na Kamenném mostě v Písku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Kammený most - socha sv. Antonína Paduánského, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Kamennému mostu v Písku se obvykle říká starý, ale dostal též jméno Jelení, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písecký hrad nechal postavit současně s městem Přemysl Otakar II. v druhé polovině 13. století, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písekcký hrad v sousedství radnice je nejlépe dochovaným městským hradem v Čechách, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Prácheňské muzeum Písek - zbylá část píseckého hradu se stala v roce 1902 sídlem městského muzea, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - nádvoří Prácheňského muzea, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Městská elektrárna se nachází v Podskalí na pravém břehu Otavy mezi Kamenným mostem a Putimskou branou, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Díky Křižíkovi a elektrárně získal Písek stálé veřejné elektrické osvětlení. Areál elektrárny v současnosti nabízí turistům muzejní expozici se starými měřícími přístroji a dalšími zajímavostmi, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Sladovna přestala sloužit svému účelu roku 1973 a po rekonstrukci na počátku našeho století jsou její prostorné sály využívány zejména k pořádání výstav, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Nevšední pohled na část městských hradeb s baštou v místech, kde stávala Putimská brána, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Děkanský kostel Narození Panny Marie patří k nejstarším píseckým stavbám, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Mariánský morový sloup na Alšově náměstí připomíná vlnu morové epidemie v roce 1713, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - budova polikliniky na nároží Alšova náměstí a ulice Chelčického, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - vnitřní prostory kostela Povýšení svatého Kříže v Písku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Velké náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Dům U Slona nedaleko Kamenného mostu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Pomník lva v Budovcově ulici uctívá památku vojáků padlých roku 1859 v bitvách u Melegnana a Solferina, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - obří sochy z písku provázejí zahájení turistické sezony v polovině května - Cipískoviště, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - historické centrum města Písek, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Bakaláře, Děkanský kostel Narození Panny Marie, Alšovo náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Děkanský kostel Narození Panny Marie, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek se rozkládá na obou březích řeky Otavy, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Letecký pohled na Kamenný most, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Židovská synagoga, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Nevšední pohled na část městských hradeb s baštou v místech, kde stávala Putimská brána, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Letecký pohled na průmyslovou část Písku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Starobylé město Písek se zachovalým historickým jádrem se postupně měnilo v město průmyslové, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písecká brána a věž Hláska při vstupu do areálu hradu Zvíkov, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Albrechtice nad Vltavou, ves v jihovýchodním cípu Písecka mezi Pískem a Týnem nad Vltavou, se pyšní unikátním hřbitovním areálem, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Obec Kestřany blízko Písku přitahuje turisty dochovanými středověkými památkami - gotickými tvrzemi, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Jez a vorová propusť na Otavě v Písku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Letecký pohled na historické centrum Písku od jihu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Kamenný most při pohledu z náplavky na levém břehu Otavy, foto: Městský úřad Písek
Písek - Pohled na Písek z železné lávky vedoucí na Městský ostrov, foto: Městský úřad Písek
Mikoláš Aleš (1852-1913) - Rýžování zlata na Otavě, foto: Městský úřad Písek
Písek - Rekonstruovaná podoba královského hradu v expozici Prácheňského muzea, foto: Městský úřad Písek
Písek - Hlaveň jedné z nejstarších známých palných zbraní v Evropě (pol.14. stol.). Exponát Prácheňského muzea, foto: Městský úřad Písek
Monumentální pomník Jana Žižky v místě bitvy u Sudoměře je vysoký 16 m, dokončen byl roku 1925. Jeho autorem je sochař Emanuel Kodet, foto: Městský úřad Písek
Písek na reliéfu z barokního oltáře Panny Marie Písecké, dnes umístěném na oltáři v děkanském kostele Narození Panny Marie, foto: Městský úřad Písek
Písek - Dochované pozůstatky městských hradeb na jihozápadní straně historického centra, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Mariánské sousoší z roku 1715 na dnešním Alšově náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Originály barokních plastik z Kamenného mostu lze spatřit v Prácheňském muzeu, foto: Městský úřad Písek
Osvobození Písku americkou armádou 6. května 1946, foto: www.buddies-pisek.wbs.cz
Písek - Ničivá povodeň v srpnu roku 2002, foto: Městský úřad Písek
Písek - Severní strana Velkého náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Gotický sál v jediném dochovaném křídle královského hradu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Moderně koncipované a vzorně upravené expozice se zasloužily o to, že Prácheňské muzeum obdrželo v roce 1996 titul Evropské muzeum roku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Sladovna je kulturní prostor v samém srdci Písku určený všem generacím, foto: Městský úřad Písek
Prácheňské muzeum v Písku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Dům U Zlaté lodi na Velkém náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Havlíčkovo náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Památník čs. letců bojujících v Anglii na Fügnerově náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Levé nábřeží Otavy, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Dětský koutek na Městském ostrově, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Někdejší hradní příkop proměněný v místo příjemného odpočinku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Dětský koutek na Městském ostrově, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Jedna z nejzachovalejších částí bývalého opevnění historického města, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - V expozici energetiky a městského osvětlení spatříte množství zajímavých strojů a zařízení, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Elektrárna je od roku 1994 opět v provozu, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Znamení na domě U Bílého beránka, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - "Učebna" na Bakalářích připomíná, že v těchto místech stávala škola, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Pohled z ochozu věže kostela Narození Panny Marie k Píseckým horám. Budova se žlutou fasádou je bývalý hotel Dvořáček, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Pomník na počest rakouských vojáků, kteří hrdinně padli v krvavých bitvách u severoitalských měst Melegnano a Solferino v roce 1859, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Dům U Koulí - houslista Otakar Ševčík má na nádvoří domu pomník, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek - Dům U Černého orla na Alšově náměstí, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Zemský hřebčinec Písek, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písek při pohledu z rozhledny Jarník, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Písecké hory - Chata Živec z roku 1933 posloužila jako jedna z reálií filmařům při natáčení druhé části slavné trilogie o rodině Homolkových, foto: Městský úřad Písek
Rozhledna Jarník na stejnojmenném vrchu (606 m n. m.), foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.