zataženo
PÁ 18.12.
-1/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
1/3°

Pamětihodnosti města Písek

Procházka městěm Písek

Bakaláře

Písek - "Učebna" na Bakalářích připomíná, že v těchto místech stávala škola, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Nyní již stojíme na prostranství zvaném Bakaláře. Pojmenování je připomínkou časů, kdy zde v letech 1565 až 1853 stávala školní budova. Její umístění připomíná od roku 2009 stylizovaná učebna, vytvořená z žulových kvádrů. Ještě než se vydáme na prohlídku kostela, povšimneme si objektu připomínajícího „zasklenou studnu“. Ve skutečnosti však ukrývá pozoruhodný archeologický nález – dochovanou pohřební mohylu z doby bronzové. Spatříme zde i repliky předmětů, jež byly v hrobu nalezeny.

Děkanský kostel Narození Panny Marie

Písek - Děkanský kostel Narození Panny Marie patří k nejstarším píseckým stavbám., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Děkanský kostel Narození Panny Marie pochází z 2. poloviny 13. století. Vystavěn byl jako trojlodní pseudobazilika, přičemž její hlavní loď je uzavřena pětibokým presbytářem. Chrám měl původně dvě nízké věže, jež vypadaly jako severní (levá při pohledu zpředu) nižší věž kostela. Na konci 15. století však byla jižní věž přestavěna a zvýšena na dnešních 72 metrů. Věž, v níž dodnes najdeme dokonale zachovalé původní trámoví z 15. století, je přístupná a z jejího ochozu ve výšce 42 m se můžeme pokochat nádherným výhledem na Písek a okolí. Zajímavé je rovněž dochované miniaturní obydlí věžného. V něm spatříme hodinový stroj, pohybující rafijemi věžních hodin na čtyřech velkých cifernících, obrácených do všech světových stran.

Hodiny na věži kostela mají opačně ukazující rafije. Minuty zde ukazuje malá ručička, velká zase proti všem zvyklostem celé hodiny. Proč bylo při konstrukci hodin zvoleno toto kuriózní řešení, vám při návštěvě věže ochotně vysvětlí pan věžný. A určitě přidá i spoustu dalších zajímavostí.

Věž je opatřena čtyřmi zvony pojmenovanými Sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, Panna Marie a Mistr Jan Hus, ulitými v letech 1991-1992 ve známé zvonařské dílně Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova.

Gotický chrám, jenž je dílem písecko -zvíkovské stavební huti (stejně jako např. Kamenný most a královský hrad), byl v 16. století obohacen o renesanční štíty severní lodi. V letech 1741 až 1748 vznikla barokní kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, v níž je možné spatřit vedutu, zachycující vzhled Písku před polovinou 18. století. Interiér kostela je novogotický, nachází se zde však románské a gotické nástěnné malby s biblickými motivy. Za povšimnutí stojí obraz madony na postranním oltáři. Jde o kopii (originál byl roku 1975 ukraden) vzácného deskového obrazu ze 14. století, nazývaného Písecká Madona.

První pomník v Písku

Písek - Pomník na počest rakouských vojáků, kteří hrdinně padli v krvavých bitvách u severoitalských měst Melegnano a Solferino v roce 1859, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.O kousek dále, v sadech za kostelem, uvidíme historicky první pomník v Písku. Byl odhalen na počest rakouských vojáků, kteří hrdinně padli v krvavých bitvách u severoitalských měst Melegnano a Solferino v roce 1859. Celkem 872 vojáků, kteří v těchto bitvách našli smrt, bylo příslušníky 11. pěšího pluku doplňovaného v jižních Čechách. Kamenný lev, dílo česko-německého sochaře Emanuela Maxe (1810-1901), je na pomníku ztvárněn, jak drtí tlapami dva hady, symbolizující nepřátelskou Francii a Sardinii.

S bitvou u Solferina úzce souvisí vznik Mezinárodního červeného kříže: bitva byla rozhodujícím střetnutím druhé italské války za nezávislost (1859- 1860). Spojená vojska Francie a Sardinie v ní porazila Rakousko, čím se Itálii otevřela cesta ke sjednocení. Krvavý střet „inspiroval“ Švýcara Jeana Henriho Dunanta k založení organizace na pomoc raněným vojákům a na jejich ochranu. Již o čtyři roky později, v roce 1863, byl v Ženevě skutečně založen Mezinárodní výbor Červeného kříže. Bitva vstoupila do dějin ještě z jednoho důvodu: osobně se jí zúčastnil císař František Josef I. (což po této zkušenosti již nikdy nezopakoval).