oblačno
ST 2.12.
-2/0°
zataženo
ČT 3.12.
-3/0°
zataženo
PÁ 4.12.
-2/4°

Pamětihodnosti města Písek

Návštěva píseckých velikánů v pietním parku

Půjdeme-li z Kamenného mostu po levém břehu Otavy, čeká nás zajímavá památka – bývalý hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, který je dnes využíván jako koncertní síň.

Kostel Nejsvětější Trojice v Písku

Písek - Kostel Nejsvětější Trojice v Písku, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Svatotrojický hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice v Písku byl založen v 16. století na pozemcích darovaných králem. Milovníky umění potěší renesanční portál kostela Nejsvětější Trojice s městským znakem. Fasádu zdobí věnec z vavřínových listů podpíraný dvojicí delfínů, který lemuje bránu se dvěma věžemi, hvězdou a půlměsícem. Starobylý nápis pod ním nás poučí o založení hřbitova v roce 1549 a vysvěcení nového kostela roku 1576. Neméně zajímavý je interiér chrámu s pozoruhodným řezbářským dílem, pozdně renesanční kazatelnou.

Svatotrojický hřbitov Písek

Hřbitov byl později okrášlen samostatně stojící zvonicí a čtyřmi kapličkami. Zvonice je mj. zajímavá velkou náhrobní žulovou deskou, na níž je vytesán kříž a nářadí středověkých horníků : motyka, mlátek s topůrkem a dvě želízka (kladívka).

Ještě dodejme tři zajímavosti svatotrojického hřbitova. Právě v těchto místech stávala nejstarší písecká nemocnice, jež přiléhala ke hřbitovní zdi a vcházelo se do ní rovněž ze hřbitova. Snad aby pacienti špitálu měli jasnou vyhlídku na své uzdravení. Jeden z hrobů nalezených při archeologickém průzkumu pod podlahou kostela svědčí o vampyrickém pohřbu, při němž byl mrtvý uložen na zádech s hlavou obrácenou obličejem dolů. Na hřbitově se odehrává i část děje televizní hry Odcházeli s podzimem, kterou v roce 1965 natočil režisér Václav Krška jako své poslední dílo.

Na hřbitově Svaté Trojice se od poloviny 20. století nepohřbívalo, nahradil ho Lesní hřbitov na okraji města. Zrušený Svatotrojický hřbitov se změnil v pietní park, kde se můžeme prostřednictvím náhrobních nápisů dozvědět ledacos zajímavého o osobnostech Písecka, k nimž patřili August Sedláček, Otakar Ševčík, Jan Matzner, Tomáš Šobr a řada dalších.